2NJOY SPORTS &  DANCE

Samen je kind helpen groeien
 

Multi Sportief

Multi Sportief is bedoeld voor sporters in de leeftijd van 4-12 jaar. Hierbij is het doel de veelzijdige motorische ontwikkeling te stimuleren en het lichaam vitaler te maken. Eventueel minder ontwikkelde vaardigheden, zowel motorisch als sociaal-emotioneel, worden hierbij ook verbeterd.

De deelnemer zal:

 • zich fysiek ontwikkelen.
 • de eigen talenten & mogelijkheden ontdekken.
 • een goede beweger worden die in verschillende situaties verschillende oplossingen kan bedenken.
 • nog meer plezier beleven aan het sporten/bewegen, ook op de lange termijn.
 • en met dit alles het zelfvertrouwen en de weerbaarheid vergroten.

We spreken over ‘Multi Sportief’ vanwege de inzet van oefenstof vanuit verschillende sporten als middel. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van diverse spelvormen. Het is niet specifiek het doel om de sporters kennis te laten maken met verschillende sporten, alhoewel dat wel een bijvangst kan zijn. 

Multi Sportief is een goede sportactiviteit op zichzelf, maar is ook goed als een aanvullende activiteit op het reguliere bewegingsonderwijs (op school) en de specifieke sport waar de sporter op dat moment aan deelneemt:

 • Binnen het bewegingsonderwijs zijn de groepen groter en is de activiteit vooral groepsgericht. Bij Multi Sportief zijn de groepen kleiner (maximaal 12) waardoor er meer ruimte is voor maatwerk en meer aandacht voor elke deelnemer;
 • In een specifieke sport komen niet alle motorische vaardigheden aan bod, waardoor het lichaam zich niet als geheel ontwikkelt en blessures (vooral op latere leeftijd) eerder kunnen ontstaan. Bij Multi Sportief komen alle motorische vaardigheden wel aan bod!
 • Bij Multi Sportief is ruimte om in te spelen op de ontwikkelingen (fysiek, mentaal, sociaal) die de deelnemer in de leeftijdsfase (4-12 jaar) doormaakt.
 • De MQ scan wordt ingezet om de motorische ontwikkeling van de deelnemer te kunnen volgen en het sportprogramma op af te stemmen.

De lessen Multi Sportief worden gegeven door een vaste trainer; Jos Vlaar. Jos is een ervaren enthousiaste trainer met PABO-, ALO- en ASM-opleiding, die in staat is de intrinsieke motivatie van iedere sporter te activeren en creatief is om een passend programma voor elke deelnemer en de groep aan te bieden. 

Op 5 februari 2022 starten we een pilot Multi Sportief:

 • Data: zaterdag 5, 12, 19, 26 februari, 5, 12, 19, 26 maart, 2, 9 april.
 • Tijd groep 3-4-5 basisonderwijs: 13.30-14.30 uur. 
 • Tijd groep 1-2 basisonderwijs: 14.30-15.30 uur.
 • Kosten 10 lessen:  € 65,- (Dit is inclusief € 25 korting op het reguliere tarief en gratis MQ scan testen tijdens de pilot).
 • Locaties: Gymzaal Spanbroek (Dr. van Balen Blankenstraat 15, Spanbroek): 5, 12, 19, 26 februari, 5 maart. Gymzaal Opmeer (Meibloem 44, Opmeer): 12, 19, 26 maart, 2, 9, april.
 • MQ scan op zondag 30 januari en 10 april. Locatie: gymzaal Opmeer (Meibloem 44, Opmeer). Tijd 09.00-12.00 uur. Deelname aan de scan duurt 30 minuten. Exacte tijd voor deelname van ieder kind volgt in de week voor de MQ Scan.

Inschrijven voor de pilot van Multi Sportief kan via onderstaande knop:

Inschrijfformulier
Multi Sportief is gebaseerd op het Athletic Skills Model (ASM). Veelzijdig bewegen is belangrijk voor de fitheid, vitaliteit en gezondheid en is de basis voor een leven lang plezier in bewegen. Het ASM introduceert hiervoor de Schijf van 10!TM die bestaat uit tien grondvormen van bewegen. Deze grondvormen zijn gezamenlijk belangrijk voor een optimale motorische ontwikkeling voor iedereen en komen bij Multi Sportief allemaal aan bod.