2NJOY SPORTS &  DANCE

Samen je kind helpen groeien
 

WELKOM BIJ 2NJOY SPORTS & DANCE

2NJOY SPORTS & DANCE  staat voor plezier in sport en bewegen en het stimuleren van de veelzijdige ontwikkeling. Dat willen we kinderen al op een jonge leeftijd laten ervaren door het aanbod aan te passen aan hun belevingswereld en ontwikkelingsniveau. 

Ouders zijn onze  partner en samen begeleiden we het kind in zijn ontwikkeling. Tijdens Dreumesdans ervaar je plezier met elkaar en werk je aan de taalontwikkeling van je dreumes. Peuterdans is een eerste stap in het zelfstandig ondernemen van een activiteit voor je peuter. In de leeftijd van 4-6 jaar gaat je kind met vaste begeleiding verschillende sporten ontdekken met Mini Sportief. Of je kind doet vanaf 4 jaar mee met Multi Sportief (4-12 jaar); werken aan de veelzijdige ontwikkeling, gebruik makend van de oefenstof en spelvormen van vele sporten.

Neem gerust een kijkje op onze site om meer te weten te komen over ons aanbod. NJOY!


Dreumesdans


Peuterdans


Mini Sportief


Multi Sportief